ditt bolag är en juridisk person

Juridisk person kallar man ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller en ekonomisk förening. En juridisk person kan ha egna skulder, ingå avtal, anställa personal etc. som är skilda från dig personligen som i detta sammanhang kallas en fysisk person.