beräkna investeringskostnaderna

En investeringskalkyl gör du genom att beräkna investeringskostnaderna och kommande intäkter för ett köp av en maskin, ett varulager eller liknande.