Det naturliga är att ett företag i första hand undersöker om den person som man behöver redan finns i företaget på en annan funktion. Lyckas det kommer det antagligen uppstå en ledig plats där den aktuella personen finns i dag.