vad är inlåning?

Inlåning är pengar som du sätter in på ett konto på en bank eller annat kreditinstitut.