tips and advice

Ingångsvärde

vad är ingångsvärdet?

Om ditt företag eller du själv säljer värdepapper eller en fastighet så beräknas skatten på realisationsvinsten med utgångspunkt från anskaffningskostnaden, vilket brukar kallas för ingångsvärdet.