en systematisk sammanställning

En huvudbok är en systematisk sammanställning av intäkterna och kostnaderna för ditt företag. Huvudboken ska föras i datumordning på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.