Om du ska anställa

måste du sätta dig in i vad som gäller beträffande individuella anställningsavtal och kollektivavtal. De största arbetsgivar- och fackorganisationerna inom städbranschen är följande:

  • Almega Serviceentreprenörerna
  • Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Fastighetsanställdas Förbund
  • Hotell- och Restaurangfacket
  • Kommunal
    • Sveriges Rengöringstekniska Förbund, SRTF

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.