Almega Hemserviceföretagen har gett ut

boken ”Professionell hemservice – hushållsnära tjänster” som ger en bra grundkunskap i städteknik och mycket som hör samman med det. Den bör du absolut läsa om du funderar på att starta ett städföretag.

Denna information är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.