en paragraf som reglerar hembudsskyldighet

Hembudsklausul är en paragraf som reglerar hembudsskyldighet i ett avtal eller vanligast i en bolagsordning. En sådan paragraf säger att man inte får sälja aktier eller andra tillgångar till andra personer än de som anges i paragrafen. En sådan paragraf (klausul) kan också redovisa hur värdet ska beräknas vid en försäljning samt eventuella andra villkor förknippade med hembudsskyldigheten.