vad är hembud?

Hembud avser i vanliga fall aktier i ett bolag. För aktieägarnas del innebär det att innan en aktie överlåts till ny ägare så måste övriga aktieägare i bolaget ges möjlighet att köpa aktien. Aktiebolagets bolagsordning ska i så fall innehålla information om hembudsskyldighet.