en juridisk person som har ett organisationsnummer

Ett handelsbolag är en juridisk person och har ett eget organisationsnummer. Den här sajten ägs av ett handelsbolag Stocksunds Arkitekt-Bygg HB som även har ett annat namn (bifirma) Tipsförlaget. Namnen är skyddade i hemortslänet genom att de registrerats hos Patent- och registreringsverket av minst två personer – fysiska eller juridiska. I mitt fall har bolagets namn registrerats av min fru och mig. Handelsbolaget deklareras i bilagor till delägarnas självdeklarationer, och ägarna är personligen ansvariga för handelsbolagets skulder och avtal, samt dessutom solidariskt ansvariga för varandra.