Författaren ger konkreta anvisningar

Såväl flitigt användande av sociala medier som deltagande i mässor är exempel på råd som eventkonsulten och

författaren Holger Wästlund ger till den som vill satsa på en karriär som professionell festfixare. Han bjuder

läsaren på mer än 600 tips för att nå målet om att kunna arbeta med events, möten och upplevelser. Författaren

ger konkreta anvisningar i form av hur du som är intresserad av branschen praktiskt kan gå till väga för att kunna

ha det som profession, men upplyser också om utbildningar och arbetsmarknad.

Maria Fridstjerna, Bibliotekstjänast