Lätt för besökarna att hitta

Gör det lätt att köpa dina tjänster

På din hemsida skall det vara lätt för besökarna att hitta hur man tar kontakt med dig. Viktigt råd: Gör det lätt att köpa dina tjänster.

Är du intresserad av att få flera tips om gratis marknadsföring? Läs mer om gratis marknadsföring här.