jämför med en ideal situation

GAP-analys är ett verktyg för att undersöka och beskriva vad en organisation åstadkommer jämfört med en ideal situation. Målet är naturligtvis att hitta de områden där man kan göra störst nytta genom åtgärder. De vanliga stegen i en GAP-analys är

  • Beskriv den önskade situationen
  • Beskriv hur det verkligen ligger till
  • Sätt en siffra på ”gapet” och beskriv hur den verkliga situationen skiljer sig från den ideala
  • Föreslå åtgärder som för lägsta kostnad minskar gapet så mycket som möjligt

Du hittar massor av gratis exempel på olika sätt att presentera GAP-analyser om du skriver in sökorden ”Bilder GAP-analys” på Google.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.