Förstagångsstädning är det många städföretag som jobbar med

Många städföretag, som åtar sig ett nytt städuppdrag, brukar föreslå att de först gör en grundlig förstagångsstädning för att försäkra sig om att städnivån kommer upp till en godtagbar standard. Därefter utför man kontinuerliga städningar för att därigenom behålla standarden. Dessutom kan du naturligtvis erbjuda dig att utföra speciella städningar av särskilda skäl.

Ambitionen med denna bok är inte att du ska lära dig själva städjobbet. Grundläggande kunskaper i att rengöra med rätt material, metoder, redskap och medel för god ekonomi, säkerhet och miljö finns beskrivet i andra böcker. Läs t.ex. ”Professionell hemservice – hushållsnära tjänster” som är utgiven av Almega Hemserviceföretagen och ”Professionell Städservice” som är utgiven av Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY).

 

Dessutom kan du hämta ett flertal olika checklistor på olika sorters städningar gratis på följande länk http://www.abljungquist.se . Checklistorna har utarbetats av Björn Ljungqvist, som varit ansvarig för många stora professionella städuppdrag i olika delar av världen.

 

Du behöver säkert ingen checklista för att utföra själva städjobbet. Det kan du säkert ändå. Anledningen att jag hänvisar till olika checklistor är att du kan använda dem för att

 

  1. Tillsammans med din uppdragsgivare diskutera igenom vad som ska göras i ett speciellt uppdrag. Det kan t.ex. gälla en förstagångsstädning eller återkommande städningar
  2. Räkna fram ett pris för ett aktuellt uppdrag
  3. Planera för material och utrustning

 

Ibland kallas denna typ av checklistor för ”krysslistor” för att du tillsammans med kunden kan kryssa för de åtgärder som ska utföras i ett aktuellt uppdrag.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.