vad är förskottsränta?

Det är när du eller ditt bolag betalar eller erhåller ränta i förskott.