tips and advice

Förfrågningsunderlag konsultuppdrag

visar beställarens behov

I förfrågningsunderlaget ska framgå vilka behov beställaren har och vad upphandlingen avser. Beställaren kan t.ex. ha behov av följande:

  • Översyn av befintlig myndighets organisation
  • Upprätta befattningsbeskrivningar för viktiga roller inom organisationen
  • Utveckla samarbetsmodeller i ledningsgruppen
  • Upprätta program för utveckling av de högsta cheferna
  • Samordning av ägardirektiv och operativa rutiner
  • Integrering av medarbetarnas individuella mål och myndighetens behov
  • Kompetensutveckling i verkliga projekt och processer

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.

 

 

Erbjud dina kunskaper som konsult

Vilken specialistkunskap du än har så kan du erbjuda dina kunskaper som konsult. Marknadsför dina expertråd som konsult. En författare kan ge råd till andra som funderar på att börja skriva. Har du startat eget inom en speciell bransch kan du ge konsultråd till andra som vill in i samma bransch. Är du skicklig på att presentera dina tjänster eller produkter kan du t.ex. bli konsult i presentations- och säljteknik. Driver du en antikaffär kan du erbjuda att du, som konsult, värderar delar av ett bohag osv. Möjligheterna är enorma.

Klicka här! Praktiska och beprövade råd hur du lyckas.

Bok Starta eget som konsult