kontakta uppdragsgivaren

 Följ upp utförda jobb

Efter ett slutfört uppdrag bör du kontakta uppdragsgivaren kort därefter för att försäkra dig om att han eller hon är nöjd och diskutera vad som ev. kan göras bättre. Följ upp utförda jobb – det är viktigt.