olika sätt som du kan finansiera ett företag på

Några olika sätt som du kan finansiera ett företag eller ett köp av en produkt eller tjänst är med eget sparkapital, lån från bank eller annat finansieringsinstitut. Men du kan också använda sig av exempelvis factoring, d.v.s. du belånar dina fakturor upp till ett visst belopp (vanligen inte hela fakturabeloppet) hos ett företag som ger dig omedelbart betalt, med avdrag för en viss procentsats som är kostnaden för tjänsten. Det finns också vissa speciella finansieringsmöjligheter genom NUTEK/- ALMI. Kontrollera dessa och eventuellt ytterligare möjligheter genom att först leta runt på Internet och därefter kontrollera med någon ekonomisk rådgivare.