betyder ”vind och vatten”

och handlar om den osynliga energi som finns i materia. Denna inredningsform går ut på att skapa balans mellan människan och omgivningen. Starka färger undviks i sovrum, utskjutande hyllplan och hörn undviks och i sovrummen bör inte finnas något som har att göra med jobbet. Källa: Boken ”Bli inredare…”