Be om feed back

 

feed back på dina föredrag, tidningsartiklar, uttalanden

Se till att du alltid inbjuder till att åhörarna ger feed back på dina föredrag, tidningsartiklar, uttalanden etc.

Är du intresserad av att få flera tips om gratis marknadsföring? Läs mer om gratis marknadsföring här.