handlar om  investerings- och utvecklingsprojekt

I ett fastighetsutvecklingsprojekt ingår ofta förvärv, projektering, finansiering, produktion och försäljning. Ett fastighetsutvecklingsprojekt kan omfatta både nybyggnation och ombyggnation av byggrätter, hyreshus och kommersiella fastigheter. En del inredare ger sig på detta område.

Här nedanför finns en bra guide hur du lyckas med att starta eget företag som inredare [embedit snippet=”e-boksbutik-bli-inredare”]