tips and advice

Fåmansföretag

företag som till mer än 50% ägs av ett fåtal personer

Kallas även fåmansbolag. Det är företag som till mer än 50 procent ägs av ett fåtal personer. Med fåtal avses högst tio personer. Aktier som ägs av ett antal närstående personer sammanräknas här till ett ägande. Som närstående räknas bland annat föräldrar, far- och morföräldrar, maka/make, barn och syskon. Eftersom det är 50 procent som skall ägas av ett fåtal personer och resterande 50 procent kan ägas av i princip hur många som helst så kan relativt stora bolag förvånansvärt nog anses vara fåmansbolag.