Facility Management (FM)

avser  strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att en  byggnad eller fastighet ska fungera effektivt. Begreppet finns i hela världen, men med delvis olika innehåll beroende på historiska och kulturella omständigheter. FM skall arbeta med att hålla standard, effektivisera servicetjänsterna i en organisation för att stödja kärnverksamheten. De styr och delegerar sin FM grupp så att företaget inte skall behöva lägga tid och arbeta på t.ex. varför kaffemaskinen, vvs, receptionen inte fungerar som den ska, detta hanterar FM.

FM-tjänsterna indelas ofta i två kategorier; fastighetsanknutna tjänster (”hårda FM-tjänster”, exempelvis fastighetsskötsel, energioptimering, säkerhet) och arbetsplatsanknutna tjänster (”mjuka FM-tjänster”, exempelvis lokalvård, reception, posthantering). Källa: Wikipedia

Här nedanför finns en bra guide hur du lyckas med att starta eget företag som inredare [embedit snippet=”e-boksbutik-bli-inredare”]