skattetyp du vanligen använder dig av

F-skatt är den skattetyp som du vanligen ska använda dig av som egen företagare. Är du osäker på om du ska betala F-skatt eller A-skatt kan du få besked hos den lokala skattemyndigheten på din ort. Där finns också de deklarationsblanketter du behöver. F-skatten redovisas och betalas in varje månad, och egenavgifter ingår här. Arbetsgivaravgifter redovisas och betalas in samtidigt med skatten. F-skatten räknas ut på grundval av den preliminära självdeklaration som varje F-skattskyldig ska lämna in i förväg för det kommande året.