Etik är den del av filosofin

som försöker besvara frågor som ”vad är det goda”, ”vad är det rätta”, ”hur bör man bete sig”. I mer allmän bemärkelse: en uppsättning regler för uppträdande och förhållningssätt. Det är viktigt att du i dina inredningsuppdrag har en hög etik i allt