anlita en firma för ett jobb

Många företag väljer att anlita en firma för ett jobb i stället för att själva anställa någon. Det kan gälla vaktmästeri, städning etc. Den formen kallas för entreprenad.