Skaffa en e-postadress som är lätt att komma ihåg

 e-postadressen ska vara lätt att komma ihå

Mina e-postadresser är holger@wastlund.com och holger.wastlund@gmail.com. De är lätta att förklara och lätta att komma ihåg. Gör det enkelt på alla sätt för dina kunder att nå dig. Ett sätt är att e-postadressen ska vara lätt att komma ihåg.

Är du intresserad av att få flera tips om gratis marknadsföring? Läs mer om gratis marknadsföring här.