DABA-formeln, ett sätt skaffa kunder för ditt städföretag

Denna formel liknar mycket AIDA-formeln. Här står bokstäverna för

D = definiera problemet: Vilka utrymmen är det som ska städas? Vilka former av städning ska ingå? Finns det några speciella önskemål eller krav?

A = acceptans av att ni är överens om vad ett städuppdrag skulle kunna innehålla: Sammanfatta det som sagts så här långt och kolla med din kontaktperson att du uppfattat det som sagts korrekt.

B = Lägg fram ditt förslag hur du anser att städningen ska ska gå till. Du kan föreslå hur ofta städningen bör göras, när den bör göras och hur du vill lägga upp det hela så att det blir bäst för uppdragsgivaren. Bokstaven B står här för dina bevis och dina argument för att ditt städförslag är det bästa med de förutsättningar som du nyss fick accept på.

A = acceptans av det framlagda förslaget. Kolla att ni är överens om fortsättningen. Det bästa är om du kan få ett undertecknande av ett avtal direkt vid detta första möte. Om det inte går kan du föreslå att du återkommer med ett kontrakt som du ber att uppdragsgivaren undertecknar och skickar till dig. Därefter undertecknar du och återsänder ett ex. som är undertecknat av båda parter.

Denna information är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.