en utförliga beskrivning av dina meriter och erfarenheter

CV är en relativt utförlig beskrivning av dina meriter och erfarenheter. CV är en förkortning av Curriculum Vitae. Det är latin och betyder levnadsbeskrivning. Ett CV kan se lite olika ut. De två vanligaste formerna är:

  • I tidsordning. Man brukar i allmänhet skriva de olika punkterna i omvänd tidsföljd så att den senaste utbildningen/arbetslivserfarenheten kommer först
  • Ordnad efter olika färdigheter. Man framhåller då tydligare färdigheter och uppnådda mål, samt erfarenheter och utbildningar. Man bör betona de speciella färdigheter som är viktiga att framhålla. Ta med färdigheter som du fått genom praktik, föreningsverksamhet eller egna intressen. Fördelen med en sådan typ av CV är att du kan skapa egna rubriker med utgångspunkt från vem du är och vilka kunskaper du har.

Betrakta ditt CV som din försäljningsbroschyr. Innehållet handlar ju om dig och dina kvalifikationer. Om du från början ser ditt CV som just en försäljningsbroschyr så blir det antagligen lättare att skriva. Det är alltid jobbigt att sälja sig själv och sin kompetens men det är viktigt att du lägger ner mycket tankearbete på detta.