ett sätt att ta betalt inom konsultbranschen

bonus

Inom konsultbranschen kan du jobba på några olika sätt:

  • Du kan jobba som en oberoende konsult och då säljer du din egen tid
  • Du kan vara anställd på ett konsultföretag
  • Du kan jobba ”in-house” som konsult och samtidigt vara anställd i ett större företag.

I det första fallet ersätts du av uppdragsgivaren.

I de båda övriga fallen har du vanligen en lön som anställd, ibland kopplat till någon form av bonus eller incitament.

Många tycker att det är obekvämt att diskutera priser och ta betalt för det uppdrag som man utför. Det finns en rad olika sätt att få ersättning för det arbete du gör, bl.a. med olika former av bonus. Här följer 10 olika sätt och du kan naturligtvis kombinera flera olika sätt. Jag beskriver metoderna med utgångspunkt från att du tar betalt från den organisation eller den person som är din uppdragsgivare.

 

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.