är en ekonomisk kompensation

som du som inredare kan få av din uppdragsgivare för väl utfört arbete. Vanligen är bonusens storlek beroende av något slags framgångsmått som inte är uppfyllt vid tiden för överenskommelsen om en bonus, till exempel hur gott resultat företaget får under det aktuella räkenskapsåret eller hur snabbt företaget lyckades leverera en viss order. Källa: Wikipedia

Här nedanför finns en bra guide hur du lyckas med att starta eget företag som inredare [embedit snippet=”e-boksbutik-bli-inredare”]