Starta och driv ditt eget städföretag

Boken, Starta och driv ditt eget städföretag, städmarknaden, trende

 

 

 

 

 

 

 

 

”Holger Wästlund har tidigare varit VD och styrelsemedlem i ett flertal fastighetsbolag och därmed fått insyn i
processen där man köper in städtjänster. Utifrån denna erfarenhet samlar han här sina tips för vad som behövs för
att driva en framgångsrik städverksamhet. Boken består av 47 råd indelade i tolv kapitel. Författaren behandlar
bland annat städmarknaden och trender, hur man kommer igång med verksamheten, affärsplaner och
företagsformer, marknadsföring, anbudsprocesser, kvalitetskontroller och RUT-avdraget. Fokus ligger på
praktiska och konkreta tips för att få verksamheten att gå runt och växa.”
Citat ur recension skriven av Moa Långbergs