Med beständighet menar man

att så mycket som möjligt av det som du planerar och köper in ska vara hållbart under en så lång tid som möjligt. Dubbelutnyttja det som går, återanvänd material och utrustning vid så många städuppdrag som möjligt.

Denna information är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.