Ta tillfället i akt att berätta om alla dina nyheter

Berätta om alla nyheter

Exempel på nyheter att berätta om:

  • Du erbjuder en ny form av service,
  • Du har fått ett erkännande för något bra du har gjort,
  • Berätta om när du vunnit något pris eller liknande,
  • Du har avslutat ett speciellt intressant uppdrag,
  • Du har deltagit i en konferens inom ditt område

Glöm inte: Berätta om alla nyheter

Är du intresserad av att få flera tips om gratis marknadsföring? Läs mer om gratis marknadsföring här.