tips om benchmarking

Jag vill ge gärna ge tips o att du använder dig av s.k. benchmarking.

Benchmarking innebär att du jämför din verksamhet, en situation eller liknande med en god förebild. Det innebär inte enbart en jämförelse. Man ska även beskriva vilka orsakerna är att den goda förebilden är så mycket bättre, vad vi kan lära oss av denna jämförelse och vad som behövs för att förändra den nuvarande situationen eller verksamheten så att man kommer så nära den goda förebilden som möjligt.

Det är angeläget att använda Benchmarking-studier mellan helt jämförbara situationer – så att man inte ”jämför äpplen med päron”. Det är också viktigt att man inte bara tittar på och beskriver skillnader utan även beskriver varför det finns skillnader och vad man bör göra för att minska skillnaderna.

Detta är en väl använd och effektiv metod. Skriv in sökorden ”Builder Benchmarker” på Google och du får fler än 20 miljoner träffar på olika exempel.