Använd dig av ”bench marking” i ditt städföretag

Hur fick du höra talas om mitt företag

Jämför hela tiden ditt städföretag med andra – både städföretag och andra serviceföretag. Hur kan du bli bättre och hur kan du marknadsföra ditt företag på ett bättre sätt? Använd dig av bench marking.

Denna information är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.