Ledning och organisation

belöningssystem

Inom detta område är det managementkonsultens uppgift att skapa handlingskraft i organisationer genom att initiera hög utväxling på insatser som gagnar både företagets och medarbetarnas utveckling. Här gäller det att välja ett effektivt belöningssystem. Det kan avse att forma en organisation som speglar företagets strategi samt en tydlig ansvarsfördelning som underlättar styrningen. En annan viktig förutsättning är att utveckla kompetens, företagskultur och ledningsformer som ger handlingskraft. Lednings- och organisationsfrågor är därför ofta integrerade delar av arbetet med företagets strategi och verksamhetsstyrning samt företagets belöningssystem.

Inom Ledning och Organisation erbjuder man att medverka inom bland annat följande områden:

 • · Organisation – Design och struktur
 • · Utforma roller och ansvarsfördelning
 • · Skapa en gemensam företagskultur
 • · Utforma incitamentsmodeller och belöningssystem
 • · Utveckling av ledningsgrupper och chefer
 • · Organisationsförändring
 • · Program för Executive Development
 • · Harmonisering/samordning av affärsidé, chefsidé och personalidé
 • · Integrering av medarbetarnas individuella mål och företagets behov
 • · Kompetensutveckling i verkliga projekt och processer
 • · Behovsstyrd kompetensutveckling inför exempelvis förändringar

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.