en bra metod för konsulter och managementkonsulter

back room selling

”Back room selling”. En bra metod för konsulter att marknadsföra sig är att hålla föredrag och delta aktivt i seminarier av olika slag. Det berör jag på annat ställe i denna bok. Detta kan då kombineras med att konsulten som håller föredraget i samband med sin presentation säljer böcker som han själv eller någon annan skrivit, säljer sitt föredrag på DVD eller CD eller säljer ett kompendium, s.k ”lecture notes”, på innehållet i föredraget.

Den här texten om back room selling har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.