vad är en avtalsperiod?

Den giltighetstid som gäller för ett avtal.