är din överenskommelse

varigenom du eller ditt inredningsföretag grundar ett rättsförhållande mellan dig och din kund, leverantör eller liknande. Vissa, framför allt skriftliga avtal, kan också kallas kontrakt.