med AV-teknik eller AV-hjälpmedel

är en mycket viktig del av inredarens arbete. AV står för audiovisuell och är medieteknisk utrustning. Ofta avser man med AV-teknik de AV-hjälpmedlen som kräver tekniska apparater, Internet och projektorer. Källa: Wikipedia