Arbetsskadeförsäkring bör du ha i ditt städföretag

Det finns en lag som heter ”Lagen om arbetsskadeförsäkring” (LAF). Den ger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst om din arbetsförmåga blir bestående nedsatt. En s.k. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) kan komplettera socialförsäkringen och kan ge ersättning för personligt lidande. Detta är en billig försäkring.

 

Denna information är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.