planerar, organiserar, samordnar m.m

Är den person som planerar, organiserar, leder, samordnar, fördelar och kontrollerar arbetet inom en grupp eller organisation