Alla arbetsgivare måste betala arbetsgivaravgift till staten. Den största delen går till att betala för socialförsäkringar för den anställde.