Att ha anställda i ett städbolag

Fördelar

  • Genom att personerna är anställda i ditt företag är de tydligare förknippade med din företagskultur, dina kvalitetskrav och dina krav. De kan inte hävda att ”i mitt företag gäller andra regler”.
  • Lägre kostnad för dig om du kan erbjuda något sånär kontinuerlig sysselsättning
  • Du kan i allmänhet känna dig säkrare på att den personal som du har anställd står till förfogande för din verksamhet. En underentreprenör kan vid varje enskilt tillfälle säga att han eller hon nu har ett annat jobb så just nu kan man inte ställa upp.

Denna information är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.