Städuppdrag; städning av fängelser, städning efter katastrof, byggstädning och flyttstädning

olika typer av städuppdrag

 1.      Städning av fängelser och häkten

Detta är en speciell typ av städning som du bör ha särskild personal som utför. Personalen bör vara särskilt utbildad för att kunna vistas i denna typ av lokaler. Ibland sker arbetet med en vakt som finns i närheten hela tiden och det gäller dels att din städpersonal kan vara säker dels att inte utrustning och rengöringsmaterial kan stjälas. I Sverige pågår försök med att engagera de intagna i alla möjliga sysslor, t.ex. städning, vilket betyder att du även kan erbjuda att vara instruktör.

2.      Städning efter en katastrof

En annan speciell städservice är att städa upp efter en katastrofhändelse. Det kan handla om en större vattenskada, brand eller rökskada och jag har tidigare varit engagerad i att ansvara för en renovering och städning av en del av ett fängelse efter ett upplopp av de intagna som resulterade i kraftiga materialskador.

3.      Byggstädning

I byggentreprenader ingår i allmänhet s.k. byggstädning. Det betyder att ett byggföretag kan anlita ditt företag för att städa efter avslutat byggarbete. Eftersom byggarbeten ofta sker med tuffa tidplaner så får det företag som utför byggstädningen i allmänhet väldigt kort tid på sig. Det är inte ovanligt att byggjobbarna jobbar i ena änden av lokalen samtidigt som byggstädarna börjar göra rent i en annan ände. Kan du och vill du ställa upp på sådana premisser så är detta en bra nisch och då är dina potentiella uppdragsgivare olika byggentreprenörer.

4.      Flyttstädning

I de flesta köpekontrakt för bostäder och hyreskontrakt för kontorslokaler finns en paragraf att bostaden eller kontorslokalerna ska vara städade vid inflyttning. De som flyttar har i allmänhet fullt upp med själva flytten av möbler och andra ägodelar så vid dessa tillfällen anlitar man i allmänhet en professionell städfirma. Denna marknad kan du närma dig genom att ta kontakt med fastighetsmäklare och flyttföretag.