Anbudsunderlag eller förfrågningsunderlag:

I anbudsunderlaget eller förfrågningsunderlaget ingår en kravspecifikation, ofta mycket detaljerad. Där ska framgå vilka behov uppdragsgivaren har och vad upphandlingen avser. Uppdragsgivaren kan för ett städuppdrag t.ex. ställa följande krav:

 • Daglig städning ska ske av samtliga ytor enligt detaljerad kravspecifikation
 • Periodisk städning ska ske i form av golvvård, storstädning och fönsterputs enligt detaljerad kravspecifikation
 • Kemiska produkter för arbetets utförande samt hygienartiklar ska ingå i uppdraget
 • Städarbetet ska utföras under kontorstid

 

Administrativa villkor:

De administrativa villkoren handlar bl.a. om:

 • Avtalsperiod
 • Hur fakturering ska gå till och hur betalning sker
 • Vilka av städföretagets kostnader som ersätts av uppdragsgivaren
 • Hur reklamationer och vite kommer att fungera
 • Städföretagets ansvar vid eventuell skada
 • Hävning, ändringar och ev. tillägg i avtalet
 • Krav på personalens kompetens och legitimering
 • Städföretagets skyldighet att leverera ett städschema
 • Städföretagets egen kvalitetskontroll
 • Städföretagets arbetsgivaransvar
 • Krav på städföretaget ur miljösynpunkt
 • Säkerhets- och skyddsfrågor
 • Information om hur tilldelning av uppdraget kommer att ske

Krav på städföretaget

Ofta uttrycker uppdragsgivaren s.k. ”skall-krav”, dvs. sådana krav som städföretaget absolut måste uppfylla för överhuvudtaget komma ifråga för en fortsatt bedömning och utvärdering.

Det kan t.ex. handla om:

 • Att anbudsgivaren har ett registrerat aktie- eller handelsbolag
 • Företagspresentation
 • Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet
 • Erfarenhet av liknande uppdrag
 • Ekonomisk ställning. Ofta krävs att den senaste årsredovisningen bifogas anbudet
 • System för kvalitetssäkring
 • Miljöledningssystem
 • Referenser

Gillar du kortfattade tips och råd av den här typen som går rakt på sak? Då tror jag att du också gillar den här boken:

RUT-avdraget höjs - Starta städföretag snabbt och lönsamt

Läs mer om innehållet i den boken genom att klicka här!