Håll din lista på referenser ständigt aktuell

aktuell lista på referense

Se till att du har nödvändiga kontaktuppgifter till de som kan ge dig referenser. å det sättet har du alltid en aktuell lista på referenser. Informera alltid den personen som du anger som referens att du gör så. Dels är det en etisk fråga att man informerar om att man ger ut en persons namn, dels känner sig referenspersonen så mycket bekvämare när de blir kontaktade.

Är du intresserad av att få flera tips om gratis marknadsföring? Läs mer om gratis marknadsföring här.