tips om att bygga upp sin verksamhet

Ett tips för att starta eget är att bygga upp sin verksamhet på att sälja eller på annat sätt representera en viss tjänst eller en viss vara på din hemmamarknad. Då skaffar du dig en s.k. agentur. Den definieras alltid i ett avtal. I avtalet står bl.a. om du har exklusiv agentur, dvs. om du har ensamrätt inom ditt marknadsområde (s.k. generalagentur), eller om den är delad med andra agenturinnehavare. Var noga med att kontrollera avtalet med en kunnig jurist.